W dniu 28 listopada 2023 r., funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Łupkowie zrealizowała zajęcia edukacyjno – profilaktyczne w ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”

Co to jest Kodeks Karny i czym jest odpowiedzialność karna? Jakie są rodzaje prawa i jakie wartości prawo ma chronić? Co grozi osobom nieletnim, a jaki jest zakres odpowiedzialności karnej osób dorosłych za złamanie prawa? Na takie i podobnie ważne pytania w trakcie prowadzonych zajęć przez por. Sylwię Mataczyńską – starszego wychowawcę Działu Penitencjarnego, młodzież Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku uzyskała odpowiedzi. Nie były to odpowiedzi pozbawione kontekstu – bowiem tym kontekstem było to jak naruszenie prawa może wpłynąć na życie osób wkraczających w dorosłość, na ich plany edukacyjne i zawodowe ale też towarzyskie czy rodzinne. Głównym celem zajęć zorganizowanych dla 40 uczniów klas maturalnych „sanockiej trójki” było stworzenie szansy na ugruntowanie wiedzy i świadomości, w zakresie szkodliwości prezentowania zachowań przestępczych. Także w tym temacie, z uwagi na prewencyjny charakter zajęć, nie zabrakło też przytoczenia realiów stanu pozbawienia wolności i więziennej rzeczywistości. 

Ostatnim elementem, który został poruszony podczas spotkania z młodzieżą, była promocja i popularyzacja wiedzy o Służbie Więziennej, o specyfice wykonywanych obowiązków, a także o wymogach, jakie muszą spełnić kandydaci do służby w naszej formacji. Uczniowie, którzy niedługo staną przed wyborem dotyczącym swojej przyszłości zawodowej, zostali również zapoznani z możliwościami, jakie niesie za sobą wstąpienie do Służby Więziennej, w tym poprzez podjęcie decyzji o studiowaniu w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

Tekst: mjr Marek Jakubus
Zdjęcia: pracownicy szkoły

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej