W dniu 25 stycznia 2024r. w I Liceum Ogólnokształcącym im.KEN w Sanoku odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu W SŁUŻBIE PRAWU połączone z informacjami na temat zasad rekrutacji do naszej formacji

Funkcjonariusze Służby Więziennej, realizujący program edukacyjny W SŁUŻBIE PRAWU po raz kolejny odwiedzili sanocki "ogólniak", dzięki czemu kolejna grupa młodzieży otrzymała  podstawową wiedzę z zakresu prawa tj. czym ono jest, jakie są jego rodzaje, funkcje i zadania oraz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie norm prawnych. Nie zabrakło też informacji na temat zasad odpowiedzialności karnej wynikającej ze złamania zasad prawnych opisanych w Kodeksie Karnym, Kodeksie Karnym Skarbowym oraz Ustawie o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Te zaganienia omawiane były też perspektywy funkcjonariuszy sanockiej Policji, którzy także uczestniczyli w tym edukacyjno-prewencyjnym przedsięwzięciu. W dalszej części spotkania nie zabrakło też informacji dotyczących rodzajów jednostek penitencjarnych, ich typów oraz wykonywanych kar, środków zabezpieczających, karnych a także probacyjnych. Głównym celem  przekazywania tych informacje było zwiększenie wiedzy prawnej i prawno - karnej młodych ludzi, a tym samym przeciwdziałanie przestępczości poprzez uświadamienie licealistom, że złamanie norm prawnych może przekreślić ich plany na przyszłość -  zarówno rodzinne jak edukacyjne ale też społeczne i zawodowe. Sporym zainteresowaniem młodzieży cieszył się też pokaz umiejętności psa służbowego NOK 511 "Nero", który na co dzień pełni służbę w ZK Łupków. Pod opieką przewodnika st. sierż. sztab. Marka Gliniewicza błyskawicznie znalazł specjalnie ukryty wcześniej  przedmiot szkoleniowy z zawartością substancji psychoaktywnej, budząc uznanie uczestników prelekcji w sanockiej "jedynce". Opisane przedsięwzięcie było też okazją do promocji i popularyzacji wiedzy o Służbie Więziennej – jej zadaniach, roli jaką pełni w strukturze bezpieczeństwa państwa oraz do zachęcenia do podjęcia służby w naszej formacji. 

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st. sierż. sztab. Marek Gliniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej