W zorganizowanych przez Wójta Gminy Komańcza uroczystościach obchodów 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Zakładu Karnego w Łupkowie

W dniu 11.11.1918 roku Polska wróciła na mapę Europy, po 123 latach zaborów. 105 lat temu Polacy odzyskali państwo i wywalczyli swoją wolność. To historyczne w naszych dziejach wydarzenie jest corocznie przywoływane i świętowane, a dla jego upamiętnienia organizowane są w na terenie naszego kraju, a także poza jego granicami, na najwyższych szczeblach administracji państwowej, ale także w wielu „małych ojczyznach” podniosłe i symboliczne uroczystości. Udział przedstawicieli Służby Więziennej w uroczystościach tego rodzaju, organizowanych na szczeblu samorządowym jest nie tylko służbowym obowiązkiem wobec Ojczyzny, oddaniem hołdu ludziom walczącym o niepodległość, ale też zaznaczeniem stałej obecności naszej formacji w ważnych dla lokalnych społeczności wydarzeniach. Mając na względzie te odniesienia 11 listopada 2023 roku, przedstawiciele łupkowskiej jednostki penitencjarnej - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnegow Łupkowie ppłk Jan Sudyk i mjr Anna Sobolak wzięli udział w gminnych uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości organizowanych przez samorząd Urzędu Gminy w Komańczy. Delegacji towarzyszył poczet ze sztandarem nadanym łupkowskiej jednostce penitencjarnej w 2019r., który dodatkowo uświetnił to lokalne święto Niepodległej. W towarzystwie samorządowców i przedstawicieli społeczności, a także innych lokalnych instytucji, pod pomnikiem „Poległych za Ojczyznę” nasi funkcjonariusze złożyli symboliczny znicz i wiązankę kwiatów, oddając tym samym hołd tym wszystkim, dzięki którym nasza ojczyzna ponad wiek temu odzyskała wolność. W ten szczególny dzień, podobnie jak wszystkie instytucje państwowe także i w Zakładzie Karnym w Łupkowie wywieszono flagi Rzeczpospolitej Polskiej, które symbolizują nasze przywiązanie do dzisiejszego wielkiego święta.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz i dzięki uprzejmości organizatorów.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej