W dniu 10.07.2020 r. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wzięli udział w akcji pomocy powodzianom w gminie Korczyna.

Do potężnej ulewy i zalania gospodarstw podkarpackich gmin doszło już prawie 2 tygodnie temu, jednakże skutki siły deszczu pozostały do dziś. Wiele domów i użytków rolnych doznało wielkich zniszczeń, które własnymi rękami mieszkańcy gmin, w tym gminy Korczyna, usuwają do dziś. W takich sytuacjach nie potrafimy być bierni i patrzeć na zdjęcia, filmiki, które pojawiają się mediach i portalach społecznościowych. Widząc te zniszczenia, a co za tym idzie, wielkie tragedie ludzkie, postanowiliśmy podjąć działania i przystąpić do pomocy powodzianom. Nawiązaliśmy kontakt z władzami Urzędu Gminy w Korczynie i przy pomocy z-cy wójta Pani Katarzyny Urbanek udało się zorganizować i skoordynować możliwość pomocy potrzebującym. Kilku funkcjonariuszy z naszej bieszczadzkiej jednostki, w tym psycholog udało się do Korczyny, by swoją pomocą, ale też słowem wsparcia pomóc powodzianom. Pracy było bardzo dużo, dużo więcej niż się spodziewaliśmy, ale nie patrząc na lejący się z nieba żar, przystąpiliśmy do działania.

Nasza praca, nasza służba to nie tylko resocjalizacja skazanych, bycie funkcjonariuszem zobowiązuje na wielu płaszczyznach, w tym pomocy innym, potrzebującym. Kiedy tylko jest możliwość, konieczność udowadniamy, że funkcjonariusz Służby Więziennej to obywatel, który jest gotowy na wiele, potrafi być dzielny, empatyczny i pomocny. Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach pełnią służbę tacy właśnie funkcjonariusze.

 

tekst: kpt. Katarzyna Bolek

zdjęcia: por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej