W dniach 21 i 22.12.2022r., funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przekazali podopiecznym Państwowego Domu Dziecka w Sanoku i Domu Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie prezenty zebrane w ramach akcji charytatywnych

Jak co roku w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia kadra penitencjarna rozpropagowała wśród osadzonych akcję, której efektem miało być zebranie słodyczy i innych upominków dla podopiecznych z placówek wychowawczych – Państwowego Domu Dziecka z Sanoka i Domu Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie.  Podczas realizacji zakupów w zakładowej kantynie skazani mieli możliwość podzielania się swoimi świątecznymi sprawunkami, a tym samym przyczynienia się do pojawiania się uśmiechów na twarzach dzieci. Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych nasi podopieczni nie zawiedli i wielu z nich dołożyło swoją cegiełkę do tej wspólnej „dobrej sprawy”. Do akcji włączyli się także funkcjonariusze, co łącznie dało efekt w postaci dostarczenia do ww. placówek prezentów pod choinkę. Od kierownictwa ale przede wszystkim od dzieci – wychowanków obu placówek otrzymaliśmy podziękowania, które zostały przekazane także naszym podopiecznym, którzy czynnie włączyli się w całe przedsięwzięcie.

Tekst mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz i st. kpr. Krystian Stach.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej