W Zakładzie Karnym w Łupkowie realizowane są kolejne szkolenia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zakład Karny w Łupkowie realizuje projekt Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój 2014-2020 (POWER). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu POWER jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osadzonych, podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Podniesienie, czy też uzupełnienie kompetencji zawodowych ułatwi im powrót na rynek pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. W tutejszej jednostce, w   drugim kwartale br. rozpoczęły  się pierwsze zajęcia szkoleniowe w ramach programu POWER.  W aktualnym roku planowanych było łącznie 9 cykli szkoleniowych. Program kursu składa się z aktywizacji zawodowej o tzw. części teoretyczno- praktycznej. Ukończenie zajęć z aktywizacji zawodowej ma na celu ułatwienie procesu społecznej readaptacji osadzonych, którzy podczas szkolenia uzyskali praktyczne informacje i wskazówki przydatne na różnych etapach poszukiwania pracy. Podczas uczestnictwa w zajęciach teoretyczno- praktycznych skazani nabyli umiejętności niezbędne do wykonywania poszczególnych zawodów. Kursy kończą się egzaminem teoretycznym, po którym nasi absolwenci otrzymują zaświadczenia oraz certyfikaty o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Tym samym uczestnicy tych szkoleń kursowych, po opuszczeniu zakładu karnego, będą mieli zwiększone szanse na podjęcie zatrudnienia. Udział w kursach w ramach projektu POWER jest zatem  bardzo istotnym elementem procesu resocjalizacji i społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, mającym tym samym wpływ na zmniejszenie u skazanych ryzyka powrotności do przestępstw.

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bloch/ st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej