Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, działająca przy Instytucie Pedagogiki, pod opiekę naukową dr Moniki Badowskiej – Hodyr, kolejny raz gościła w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

Studenckie Penitencjarne Koło Naukowe skupia w swym gronie studentów wszystkich roczników resocjalizacji, zainteresowanych problemami współczesnej penitencjarystyki oraz pragnących poszerzać swoją wiedzę o umiejętności płynące z obserwowania praktycznego jej wdrażania w jednostce penitencjarnej. Istotnym elementem działalności Studenckiego Koła jest realizacja teoretycznych i praktycznych zajęć dla skazanych oraz przeprowadzanie badań naukowych wewnątrz jednostek penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie. W bieżącym miesiącu na terenie łupkowskiej jednostki odbył się kolejny obóz naukowy, gdzie studenci nabywali praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych. Celem obozu naukowego było wzbogacenie wiedzy kolejnej grupy studentów na temat prowadzenia procesu resocjalizacji w ZK typu półotwartego, a także zapoznanie się przez nich z zasadami funkcjonowania osadzonych w tego typu jednostce penitencjarnej, ich prawami i obowiązkami wyznaczającymi ramy codzienności skazanych w realiach izolacji więziennej. Na terenie więzienia opiekę nad studentami sprawowali: Dyrektor – ppłk. Janusz Wańcowiat , kierownik działu penitencjarnego - kpt. Katarzyna Bolek, a także zastępca kierownika działu penitencjarnego - mjr Grzegorz Oleniacz. W trakcie pięciu kolejnych dni, przyszli więziennicy zapoznawali się z podstawowymi zasadami organizacji i funkcjonowania Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Opiekunka grupy dr Monika Badowska – Hodyr przekazując na ręce Dyrektora ppłk. Janusza Wańcowiata podziękowania dla całego personelu Zakładu Karnego w Łupkowie za pomoc w realizacji programu, kolejnego już Penitencjarnego Obozu Naukowego Studenckiego Penitencjarnego Koła Naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, wskazała, iż zaangażowanie w to przedsięwzięcie naukowe, otwartość i pomocność funkcjonariuszy i pracowników łupkowskiej jednostki, będzie stanowić ważny element w kreowaniu pozytywnego odbioru całej formacji.

Cieszymy się, iż kolejny raz mogliśmy aktywnie pomóc przy realizacji obozu naukowego, a tym samym podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy być może za kilka lat poszerzą szeregi Służby Więziennej.

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej