W październiku b.r. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał dwie kolejne umowy z kontrahentami zewnętrznymi o odpłatne zatrudnienie skazanych

Rządowy program „Praca dla więźniów” realizowany jest na co dzień poprzez kierowanie osób pozbawionych wolności do zatrudnienia, którego szczególną formą jest to związane z wykonywaniem przez nich pracy poza terenem zakładu karnego. Zatrudnienie skazanego w takiej formie wymaga bowiem zachowania warunków bezpieczeństwa oraz odpowiedniego przygotowania osadzonego przez kadrę jednostki poprzez wdrożenie właściwych oddziaływań penitencjarnych niwelujących występujące w danym przypadku deficyty i sprawdzenie sytuacji prawnej osadzonego. Aktualnie w takiej formie zatrudnienia pracuje ponad 140 skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Łupkowie i podległym Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu.

Kolejnych tak przygotowanych osadzonych zostanie w najbliższym czasie skierowanych do pracy u kontrahentów zewnętrznych tj. Zakładu Usługowo- Produkcyjnego „SZUL” S.C. w Jasionowie oraz do Zakładu Produkcji Drzewnej „ Leśnik” w Zarszynie. Taka forma zatrudnienia skazanych pozwoli na kształtowanie u nich mającego duże znaczenie readaptacyjne nawyku pracy, a także na regulowanie przez nich zobowiązań finansowych – w tym w szczególności zadłużeń alimentacyjnych.

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej