Poseł Piotr Uruski, Dyrektor MIGB Mazovia Oddziału w Rzeszowie- Damian Biskup oraz japońska delegacja firmy SumiRiko z wizytą w Zakładzie Karnym w Łupkowie.

 

W dniu 06.10.2021 r. na terenie bieszczadzkiej jednostki gościliśmy posła RP dr Piotra Uruskiego, przedstawicieli firmy SumiRiko oraz przedstawicieli firmy MIGB Mazovia, z którą Zakład Karny w Łupkowie ma podpisaną umowę, dotyczącą zatrudnienia skazanych. Skazani zatrudnieni w ramach tej umowy pracują na terenie jednostki, gdzie wykonują pracę przy gumowych elementach samochodowych w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

 Celem wizyty było między innymi podsumowanie kilku ostatnich lat współpracy między Zakładem Karnym w Łupkowie oraz MIGB Mazovia. Przedstawiciele obydwu firm wskazali na wysoką jakość wykonanej pracy przez naszych osadzonych. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat wskazał na walory i korzyści realizacji w naszej jednostce rządowego programu „ Praca dla więźniów”. W czasie prowadzonych rozmów wskazaliśmy również na względy logistyczne i organizacyjne wskazujące na zasadność powstania na terenie naszej jednostki hali produkcyjnej, w której zatrudnienie znalazłoby kilkudziesięciu skazanych.

 

 

 

 

 

teskt: kpt. Katarzyna Bolek

zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej