Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie podpisał umowę z kontrahentem zewnętrznym o odpłatne zatrudnienie skazanych.

W dniu 01.12.2021 r. Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Mariusz Kocaj podpisał kolejną umową z kontrahentem zewnętrznym, na bazie której skazani z tutejszej jednostki zostaną skierowani do zatrudnienia odpłatnego, poza terenem jednostki. Nowym kontrahentem jest Fundacja „Ramię w ramię- nad Osławą”  z siedzibą w miejscowości Szczawne. Skazani pracujący na rzecz fundacji, będą zajmować się rozładunkiem węgla drzewnego. Taka forma zatrudnienia skazanych pozwoli na kształtowanie u nich nawyku pracy, a także na regulowanie przez nich zobowiązań finansowych – w tym w szczególności zadłużeń alimentacyjnych. Aktualnie na rzecz kontrahentów zewnętrznych, przy zatrudnieniu odpłatnym jest zatrudnionych 91 skazanych.

 

 

 

 

 

 

Tekst: mjr Katarzyna Bolek

Zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej