W Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu odbyły się ostatnie kursy realizowane w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja – Rozwój.

 

 

 

 

W 2020 roku na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu zostało zrealizowanych 10 kursów w ramach projektu POWER, wśród nich kurs spawacza, technologa robót wykończeniowych, cieśli, dekarza oraz stolarza meblowego. Łączna ilość skazanych przeszkolonych w ramach kursów POWER w 2020 r. to 117. Podczas kursów osadzeni uczestniczyli w szkoleniu zawodowym oraz w szkoleniach kompetencyjnych z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej i z zakresu aktywizacji zawodowej. Dzięki zdobytej wiedzy mogli szkolić swoje praktyczne umiejętności, co zostało zweryfikowane w czasie egzaminu końcowego. Ostatnim etapem szkoleń kursowych było wręczenie certyfikatów i zaświadczeń zezwalających na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie po opuszczeniu zakładu karnego.

Głównym celem projektu POWER jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Takim szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani byli skazani, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia.

Dzięki organizowanym kursom przygotowujemy skazanych do readaptacji społecznej, czyli właściwego funkcjonowania w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu karnego i minimalizujemy ryzyko powrotu do przestępstwa.


 

tekst: kpt. Katarzyna Bolek

zdjącia: kpt. Magdalena Bloch, st. szer Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej