Jak co roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości funkcjonariusze Służby Więziennej doceniani są w formie awansów na wyższe stopnie służbowe

Zgodnie z art. 53.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r. o Służbie Więziennej, z okazji Narodowego Święta Niepodległości funkcjonariuszom naszej formacji mogą być nadawane kolejne stopnie służbowe, świadczące o ich zawodowym rozwoju i zaangażowaniu w wykonywanie codziennych, wymagających znacznego poziomu  odpowiedzialności, obowiązków.
W związku z tym w dniu 18.11.2022r., podczas związanej z tym uroczystej odprawy, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Jan Sudyk wręczył akty nadania funkcjonariuszom wyższych stopni służbowych w korpusach: oficerów, chorążych i podoficerów Służby Więziennej, a gratulując otrzymanych awansów dziękował funkcjonariuszom za wypełnianie roty ślubowania, jaką każdy z nich składał na początku swej kariery zawodowej. Odprawa uświetniona została po raz kolejny przez poczet sztandarowy, który od 2019 roku, będącego rokiem nadania sztandaru, uczestniczy w każdej uroczystości odbywającej się na terenie łupkowskiej jednostki penitencjarnej.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej