Dzięki współpracy Zakładu Karnego w Łupkowie i Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie skazani mogli zapoznać się z wystawą „Komiks w PRL, PRL w komiksie”

Wystawa jest próbą określenia miejsca i roli jaką w okresie PRL zajmował ten specyficzny mariaż obrazka i tekstu jakim jest komiks. Dziś z uwagi na szeroki dostęp do Internetu komiks, w swej tradycyjnej wersji  jest raczej niszową częścią  kultury, jednak przez całe dekady XX wieku był nowoczesną i lekką, a jednocześnie z uwagi na swój układ, oddającą sedno różnych spraw formą przekazu ważnych lub społecznie pożądanych treści. Dzięki wystawie skazani mogli zapoznać się z całym dorobkiem „polskiego komiksu” wytworzonym do 1989r. Znalazły się wśród nich komiksy dotykające problemów społecznych i  bieżących spraw, te będące odniesieniami do wydarzeń o historycznym znaczeniu ale też  takie, które miały walor edukacyjny lub rozrywkowy. Komiks PRL-u był specyficznym i ciekawym zjawiskiem, stając się jednocześnie częścią historii tego okresu. Poza wartościami odnoszącymi się do przekazywanych poprzez obraz i słowo pisane treści, ważne były także te, które dotyczą wymiaru plastycznego i artystycznego  - tzw. kreski.

Nasi podopieczni pochodzą z różnych środowisk, są w różnym wieku i mają też różne talenty - także te artystyczne. Część z nich  pamiętała niektóre postacie  komiksowe ze swej młodości, dla innych był to ciekawy acz nieznany obszar kultury; dla części skazanych najważniejsze były z kolei kwestie doboru kolorów, rysunku postaci czy oddania poprzez rysunek  „opowiadanej” przez komiks fabuły. Jak stwierdzali sami skazani dla wszystkich było to ciekawe doświadczenie i możliwość zapoznania się z  niecodzienną w więzieniu tematyką.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia:. st. szer. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej