Zakład Karny w Łupkowie wspólnie z Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia oraz Tygodnia Mediacji, przypadającego w tym roku w dniach 16-20 października 2023 roku

Autorem zawartego w tytule stwierdzenia jest Martin Wright - mediator i ekspert Rady Europy ds. Mediacji, a stanowi ono kwintesencję tej formy rozwiązywania sporów. Wzorem lat poprzednich, w celu promowania mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów w naszej jednostce w dniach 19 i 20 października br. zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne dla osadzonych z Mediatorami Stałymi przy Sądzie Okręgowym w Krośnie, a jednocześnie funkcjonariuszami łupkowskiej jednostki. Zorganizowane spotkania miały na celu edukację osadzonych w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem prawa i jednoczesnym podnoszeniem świadomości prawnej oraz społecznej. Podczas zajęć wskazano osadoznym na korzyści płynące z postępowania mediacyjnego, w tym to, że w czasie jego trwania strony mogą próbować wspólnie wypracować rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane przez każdą z nich, jest niejawne, ma  niesformalizowany w zancznej mierze charakter i zakłada dobrowolność, a co za tym idzie atmosferę ma bardziej swobodną i sprzyjającą osiągnięciu kompromisu niż ma to z reguły miejsce Sądzie, gdzie obowiązują reguły procesowe. Osadzonym przybliżono też rolę mediatora jako osoby bezstronnej i neutralnej w stosunku do przedmiotu mediacji, nie narzucajacej rozwiąznia problemu, a raczej zapewnijącego uczestnikom mediacji profesjonalne wsparcie mające na celu rozwiązanie spornej kwestii. Najważniejszym mającym ogólny sens celem takich zajęć jest jednak to, aby uzmysłowić skazanym, że przy dobrej woli i chęci porozumienia się oraz gotowości na ewentualne ustępstwa, szansa na optymalne rozstrzygnięcie sporu czy konfliktu jest najsensowniejsza z punktu widzenia relacji międzyludzkich.

Tekst: kpt. Jarosław Futyma

Zdjęcia: mł.chor. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej