W odbywających się w kilku miejscowościach powiatu sanockiego uroczystościach obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Zakładu Karnego w Łupkowie

W dniu 11.11.1918 roku Polska wróciła na mapę Europy, po 123 latach braku możliwości samostanowienia. Wydarzenie to, zapisane na kartach historii, jest przywoływane i świętowane corocznie przez Polaków w kraju i poza jego granicami.  Na poziomie naszej „małej ojczyzny” Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Janusz Wańcowiat wziął udział w dwóch uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości: w odbywającym się w Zagórzu święcie Niepodległej organizowanym przez władze Miasta i Gminy Zagórz, a także w odbywających się w Strachocinie, powiatowo-gminnych obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, których organizatorami byli samorządowcy Powiatu Sanockiego i Gminy Sanok. W towarzystwie przedstawicieli Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej, dyrektor łupkowskiej jednostki penitencjarnej złożył wieńce w miejscach upamiętnień Polaków walczących o odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Jan Sudyk wraz z mjr Anną Sobolak brał udział w gminnych uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości organizowanym przez samorząd Urzędu Gminy w Komańczy. Delegacji towarzyszył poczet ze sztandarem nadanym łupkowskiej jednostce w 2019r., który dodatkowo uświetnił to lokalne święto Niepodległej. Także i w tym przypadku w towarzystwie samorządowców i struktur lokalnych, pod pomnikiem „Poległych za Ojczyznę” złożono wieniec, oddając tym samym hołd tym wszystkim, dzięki którym dziś mamy wolną Polskę.

Obchody odzyskania niepodległości organizowane są w całej Polsce, na wszystkich szczeblach administracji państwowej, wojewódzkiej i samorządowej. Udział przedstawicieli Służby Więziennej w uroczystościach organizowanych na szczeblu samorządowym jest nie tylko służbowym obowiązkiem wobec Ojczyzny, oddaniem hołdu ludziom walczącym o niepodległość, ale też zaznaczeniem stałej obecności naszej formacji w ważnych dla lokalnych społeczności wydarzeniach.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: dzięki uprzejmości organizatorów.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej