W dniu 30 września 2023 r., mjr Wojciech Łątka Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie, był gościem na uroczystości nadania sztandaru Gminie Komańcza

Pisząc w tytule  o „naszej” gminie, mamy na myśli to, że właśnie w Gminie Komańcza usytuowany jest Zakład Karny w Łupkowie. Gmina Komańcza liczy ponad 45,5 tys. ha i jest jedną z największych w Polsce pod względem powierzchni, liczy ponad 5 tys. mieszkańców, a 74,5 % jej powierzchni zajmują lasy. Leży na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Poza ww. walorami przyrodniczymi, które wykorzystywane są turystycznie, gmina wyróżnia się wieloma zabytkami świadczącymi o jej wielokulturowej historii, a także tym, że na swym obszarze ma jednostkę penitencjarną. Od 30 września br. ma także sztandar, na którego prawym płacie widnieje herb gminy tj. wizerunek złotego (żółtego) gryfa w błękitnym polu tarczy, a na lewym płacie widnieje herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, ponad którym widnieje dewiza koloru złocistego BÓG HONOR OJCZYZNA. Wśród zaproszonych gości i fundatorów sztandaru był także Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie, któremu towarzyszył poczet sztandarowy ze sztandarem, który naszej jednostce penitencjarnej nadany został 15 listopada 2019 roku.  Mając na uwadze ten fakt zdajemy sobie dobrze sprawę z tego jak wielkie znaczenie dla każdej instytucji  ma posiadanie takiego symbolu. Gratulujemy władzom samorządowym jaki i wszystkim mieszkańcom Gminy Komańcza.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia dzięki uprzejmości organizatora.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej