W dniu 10 października 2023 roku, Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie mjr Wojciech Łątka, podpisał umowę z przedstawicielami PASS POLSKA sp. z.o.o. dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych

Sanocka firma PASS POLSKA, której przedstawiciele w osobach Prezes Zarządu Pani dr Alicji Jarugi, Członka Zarządu - Dyrektora Zarządzającego Pana Thilo Böltnika i towarzyszących im współpracowników, gościli dziś w Zakładzie Karnym w Łupkowie, jest częścią grupy kapitałowej Pass GmbH & Co.KG. Firma zajmuje produkcją komponentów wykorzystywanych w produkcji sprzętu AGD i w przemyśle motoryzacyjnym. Zgodnie z podpisaną dziś umową, wśród kilkutysięcznej załogi przedsiębiorstwa pracować będą też skazani z łupkowskiej jednostki penitencjarnej. Aktualnie będzie to kilkunastu skazanych, jednak zgodnie z założeniem zawartym w umowie,  zatrudnienie w firmie będzie mogło znaleźć w sumie nawet trzydziestu, wytypowanych  z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,  więźniów. Odpłatne zatrudnienie skazanych to jeden z filarów rządowego programu "Praca dla więźniów”, który pozwala realizować zamierzenia resocjalizacyjne – w tym te odnoszące się do poszerzenia kwalifikacji zawodowych, ale też ekonomiczne, związane z możliwością spłaty przez skazanych zobowiązań i odłożeniem środków finansowych na czas po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej. Podejmowane na co dzień przez kadrę łupkowskiej jednostki penitencjarnej działania skutkują tym, że obecnie pracuje 94% skazanych zdolnych do pracy, a 54% z nich pracuje odpłatnie. Podpisana dzisiaj umowa to kolejny etap rozwijania tego obszaru działania funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia mjr Marcin Langenfeld.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej