W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID -19 szczególne wyzwania stoją przed służbą ochrony zdrowia – lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami. Rozumiejąc co to znaczy „służba”, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Łupkowie, wspomogli załogi Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ z Sanoka, zakupując dla nich środek do dezynfekcji. Akcja wpisuje się w działania Służby Więziennej w ramach projektu #ResortSprawiedliwościPomaga.

Pomysł udzielenia wsparcia ratowników medycznych z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Sanok powstał kilkanaście dni temu, gdy sytuacja epidemiczna z większym nasileniem dotknęła powiat sanocki, stawiając przed pracownikami ww. placówki coraz trudniejsze wyzwania. W ramach spontanicznej akcji wśród funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Łupkowie ogłoszono zbiórkę pieniędzy, z przeznaczeniem na zakup płynu do dezynfekcji osobistej i dezynfekcji środków transportu medycznego. W kilka dni zebrano 1800 zł., co pozwoliło na zakup 75 litrów wysokiej jakości płynu dezynfekcyjnego, który może służyć zarówno do ochrony osobistej jak  i do podstawowego zabezpieczenia pojazdu przed koronawirusem.  Akcja była więc solidarnościowym odruchem  ale też i przemyślanym działaniem, gdyż to sami ratownicy wskazali nam to co najbardziej obecnie przyda im się w wykonywaniu codziennych obowiązków.

W imieniu całej załogi zakupiony płyn dezynfekcyjny przekazał  w dniu 23.04.2020r., Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat, który podkreślił inicjatywę i zaangażowanie funkcjonariuszy w organizację przedsięwzięcia. Wskazał jednocześnie na wieloletnie współdziałanie  łupkowskiej jednostki penitencjarnej z sanockim Pogotowiem Ratunkowym w zapewnianiu opieki zdrowotnej, a czasem także  ratowaniu życia osób pozbawionych wolności.  Odbierająca  zakupiony płyn dezynfekcyjny Dyrektor Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Beata Pieszczoch jak też sami ratownicy podkreślali, że takie wsparcie jest dla nich szczególnie ważne gdyż pomoże im chronić siebie, pacjentów, a także swoje rodziny, do których wracają po zakończonej służbie.

Zrealizowane przedsięwzięcie jest elementem działań podejmowanych w jednostkach penitencjarnych w ramach akcji  #ResortSprawiedliwościPomaga. W zakładach karnych i aresztach śledczych szyte są maseczki, produkowane przyłbice, odzież ochronna. Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro - Służba Więzienna pomaga szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka. Część środków ochronnych jest przekazywana na potrzeby sądów, prokuratur, kuratorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i innych służb mundurowych.

Tekst. kpt. Grzegorz Oleniacz
Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej