Bo wiek to tylko liczba ! – czyli podsumowanie trzech edycji programu resocjalizacyjnego " Aktywna Jesień Życia" realizowanych w 2021 roku.

Program resocjalizacyjny "Aktywna jesień życia" skierowany jest do osadzonych starszych jak również dla osadzonych niepełnosprawnych ruchowo, a w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osadzonych z deficytem słuchu oraz wzroku. Oddziaływania realizowane w ramach programu skupia się głównie na motywowaniu osób starszych do rożnego rodzaju aktywności. Seniorzy dzięki wspólnym zainteresowaniom budują wspólne relacje, a łączenie pasji może stanowić świetną podstawę do przyjaźni na długie lata – nie od dziś wiadomo, że sztuka naprawdę zbliża ludzi. Nabycie takiego nawyku podczas pobytu w zakładzie karnym z dużym powodzeniem można przenieść na płaszczyznę swojego życia prywatnego po odbyciu kary. Program ten ma również na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się zjawiska izolacji i wykluczenia społecznego osadzonych z dysfunkcją słuchu, ruchu i wzroku. Ostatnia edycja programu została wzbogacona o elementy Hortiterapii, czyli metody stosowanej w postępowaniu z autyzmem, depresją, demencją starczą, zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością, a także jako metoda resocjalizacji więźniów i leczenia uzależnień .

Program "Aktywna jesień życia" jest jednym z kilku programów resocjalizacyjnych realizowanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu. Wedle prowadzonych oddziaływań staramy się właśnie poprzez kierowanie skazanych na różnego rodzaju programy niwelować ich deficyty, ale też poszerzać ich wiedzę, rozwijać zainteresowania, a także uczyć różnych umiejętności psychospołecznych. Udział w takich programach pozwala naszym podopiecznym nie tylko efektywnie spędzać czas, ale to często jest ich czas na przemyślenia i refleksje. Właśnie poprzez takie oddziaływania, pracę ze skazanym staramy się ich zmotywować do prawego życia i dokonywania w przyszłości właściwych wyborów.

 

 

 

Tekst: mjr Katarzyna Bolek

Zdjęcia: kpt. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej