Symboliczne znicze zapalone dziś przy posadzonych 5 lat tamu Dębach Pamięci poświęconych więziennikom przedwojennej Straży Więziennej przypominają o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej

84. rocznica Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 1943 roku ogłoszono światu informację o ujawnieniu na terenie ZSRR masowych grobów, jak okazało się w toku późniejszych badań, zamordowanych wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej. Poza czynnymi żołnierzami wśród ofiar Zbrodni Katyńskiej byli też reprezentujący różne zawody rezerwiści powołani do służby wojskowej w 1939r., a także funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Leśnej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Więziennej. Związek Radziecki przyznał się do popełnionej tej zbrodni dopiero 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to w ręce polskich władz przekazano listy transportowe NKWD. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 dzień kwietnia ustanowiono Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

5. rocznica zasadzennia Dębów Pamięci 

W wyniku Zbrodni Katyńskiej życie straciło 460 więzienników. Pięć lat temu, w kwietniu 2019 roku, chcąc oddać hołd i w sposób szczególny zadbać o pamięć o tych tragicznych wydarzeniach, zasadziliśmy nieopodal Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu Dęby Pamięci, które upamiętniają funkcjonariuszy Straży Więziennej - Adama Olearskiego, Antoniego Dziubana, Józefa Czerniaka, Stanisława Żuka i Kazimierza Sieńkowskiego. W wydarzeniu, organizowanym przy udziale Stowarzyszenia Parafiada brali udział przedstawiciele wielu współpracujących z nami instytucji i organizacji, członkowie rodziny jednego z upamiętnionych funkcjonariuszy, a także Prezes Federacji Rodzin Katyńskich. Działaniem tym wpisaliśmy się wówczas w wieloletnią tradycję sadzenia Dębów Pamięci będącymi swoistymi „żywymi pomnikami” historii.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz.

Zdjęcia: mł. chor. Marek Fejdasz.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej