Skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie już kolejny raz poznają historię Żołnierzy Wyklętych.

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie mogli zapoznać się z wystawą pt. “Żołnierze Niezłomni. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”, przygotowaną prze Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

 

Wystawa, którą obejrzeli osadzeni w ramach zajęć kulturalno-oświatowych prezentuje struktury Zrzeszenia WiN, które powstały na bazie rozwiązanej Armii Krajowej. Na tablicach wystawowych przedstawiono sylwetki oraz fotografie bohaterów, nie tylko tych najbardziej znanych, a tych którzy walczyli o wolność na terenie Podkarpacia z okolic Rzeszowa, Dębicy, Mielca oraz Sanoka.

 

Pomimo panującej epidemii i braku możliwości przybywania do jednostki przedstawicieli instytucji, z którymi współpracujemy w ramach z art 38 kkw, staramy się aby osadzeni uczestniczyli w różnego rodzaju oddziaływaniach resocjalizacyjnych, w tym prezentowanych wystawach historycznych ze zbiorów IPN w Rzeszowie. Udział w takich zajęciach to ważny element procesu resocjalizacji, bo nie tylko edukuje naszych podopiecznych, ale też rozbudza w nich zainteresowania, nowe hobby, które może im pozwolić efektywnie zapobiec nudzie i monotonii. Należy zaznaczyć, iż wystawy historyczne wystawiane są w naszej jednostce cyklicznie. W ostatnim okresie osadzeni mieli możliwość obejrzeć wystawy pt. „Stan Wojenny”, „Bieszczady w latach 1944-1989”.

Mając na uwadze trudny czas pandemii i obostrzeń staramy się dbać o szeroki zakres zajęć kulturalno- oświatowych dla skazanych, mając poczucie iż skazani bardzo chętnie biorą udział w tego typu zajęciach.

 

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej