42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego oddaliśmy cześć opozycjonistom internowanym w ośrodkach odosobnienia, a także ofiarom tego tragicznego momentu naszej najnowszej historii

W okresie od 20 marca do 23 grudnia 1982r., Zakład Karny w Łupkowie, poza swą podstawową funkcją, był miejscem odosobnienia dla internowanych działaczy "Solidarności". Zdecydowali o tym przedstawiciele ówczesnej komunistycznej władzy. Cztery dekady później, 30 września 2022r., osłonięto przed łupkowską jednostką penitencjarną Obelisk z Tablicą Upamiętniającą Internowanych Działaczy Opozycji w 1982 r., przy którym, a teraz, 42 lata po wprowadzeniu stanu wojennego, oddaliśmy cześć opozycjonistom internowanym w ośrodkach odosobnienia, a także ofiarom tego tragicznego momentu najnowszej historii Polski. Podczas uroczystej mszy św., odprawionej przez ks. kapelana Piotra Bielówkę i przy wspomnianym Obeliskieu uhonorowaliśmy tych, którzy wówczas upominali się o podstawowe wartości.

W uroczystości zorganizowanej przez Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie majora Wojciecha Łątkę udział wzięli: Pan Henryk Cząstka - były internowany wraz z delegacją uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz Pani Monika Sosnowska i Jacek Kucza przedstawiciele Urzędu Gminy w Zarzeczu, a także Pani Krystyna Galik – Harhaj i Pani Adrianna Hryćko reprezentujące Urząd Gminy w Komańczy. Na tle flagi państwowej, w asyście pocztu sztandarowego i sztandaru Zakładu Karnego w Łupkowie oraz przy dźwiękach hymnu państwowego zebrani, oddając cześć internowanym, złożyli pod obeliskiem wiązanki kwiatów. Po zakończeniu tej części uroczystości, jej uczestnicy, już na terenie łupkowskiej jednostki penitencjarnej, mieli szansę zapoznać się z „żywą historią” - wspomnieniami internowanego podczas stanu wojennego, między innymi w Zakładzie Karnym w Łupkowie Pana Henryka Cząstki, a także z wystawą dotyczącą tego czasu, udostępnioną nam przez Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Cała uroczystość związana z upamiętnieniem wprowadzania stanu wojennego, odbyła się dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy łupkowskiej jednostki penitencjarnej, którzy brali udział w jej przygotowaniu i nadaniu właściwej oprawy.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: mł. chor. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej