Funkcjonariusze i skazani z Zakładu Karnego w Łupkowie uczcili pamięć o zmarłych

Koniec października i pierwsze dwa dni  listopada to czas, który w naszej tradycji nieodłącznie kojarzy się z porządkowaniem grobów i kultywowaniem pamięci o zmarłych. W tych dniach nie jest najważniejsze to czy chodzi o naszego bliskiego czy o osobę, o której pamięta tylko historia. Ważna jest symbolika tego święta, odwołująca się do przekonania, że osobom zmarłym i symbolom je upamiętniającym, jak też i miejscom ich wiecznego spoczynku należy się atencja. Mając na względzie to przekonanie  funkcjonariusze łupkowskiej jednostki zapalili znicze pod Dębami Pamięci, które posadzone zostały w hołdzie funkcjonariuszom Straży Więziennej – ofiarom Zbrodni Katyńskiej, a obecnie stanowią symboliczne odniesienie do ich poświęcenia i miejsca `pochówku. Poza tym kadra penitencjarna włączyła skazanych do pomocy w uporządkowaniu łupkowskiego cmentarza wojennego, na którym pochowani są żołnierze z czasu I wojny światowej. Nasi podopieczni mogli tym samym przyczynić się do akcji porządkowania tego typu zbiorowych miejsc pochówku, która prowadzona jest przez miejscowych aktywistów i pasjonatów historii. Wdrożenie skazanych do tego typu przedsięwzięć ma na celu ugruntowanie u nich przekonania, że niezależnie od tego czy pojedyńcze groby czy zbiorowe mogiły, czy niewielkie cmentarze w zapomnianych miejscach, czy wielkie nekropolie w dużych miastach - miejsca pochówku zawsze powinny być przyczynkiem do refleksji nad swoim życiem, a także stanowić obiekt naszego szacunku.

Tekst mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia mł. chor. Marek Fejdasz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej