Po 22 latach, 4 miesiącach i 19 dniach pełnienia służby Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie mjr Wojciech Łątka zdecydował o przejściu na zaopatrzenie emerytalne

W trakcie trwającej ponad dwie dekady kariery zawodowej mjr Wojciech Łątka przeszedł kilka stopni awansu zawodowego, pełniąc służbę kolejno w dwóch jednostkach penitencjarnych  - w Zakładzie Karnym w Rzeszowie i Zakładzie Karnym w Łupkowie. Niezmiennie jednak przez wszystkie lata służby związany był z działem ochrony.

Do Służby Więziennej został przyjęty  z dniem 1 października 2001r. na stanowisko strażnika działu ochrony Zakładu Karnego w Rzeszowie, następnie jako starszy strażnik pełnił służbę do 31.12.2007r.  Z dniem 01.01.2008r. został mianowany na stanowisko oddziałowego, a następnie w dniu 01.03.2008r. powierzono mu obowiązki na stanowisku dowódcy zmiany działu ochrony. Po kolejnych jedenastu miesiącach służby został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany i na tym stanowisku realizował swoje zadania przez ponad pięć kolejnych lat. Następnie swoje obowiązki pełnił w kierownictwie rzeszowskiego działu ochrony będąc od 01.01.2013r. zastępcą kierownika działu, a od 01.05.2017 r. kierownikiem tego działu. W tym czasookresie, w dniu 11.11.2016r., otrzymał brązową odznakę resortową.  Kolejno powołany został w skład ścisłego kierownictwa rzeszowskiej jednostki penitencjarnej, pełniąc od dnia 15.03.2021r. funkcję Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie. W dniu 14.02.2023r. mjr Wojciech Łątka zmienił miejsce pełnienia służby, gdyż właśnie tego dnia został powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie.

Pomimo stosunkowo niedługiego, bo rocznego kierowania łupkowską jednostką penitencjarną, mjr Wojciech Łątka przykładał szczególną wagę do dobrej atmosfery w służbie, stawiał na współpracę pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami różnych działów tak, żeby zadania realizowane były na możliwie najlepszym poziomie. Za rzetelność w podejściu do obowiązków służbowych, nie wahał się by funkcjonariuszy i pracowników wyróżniać, dbał jednak  także o to, żeby służbowa dyscyplina i etyka zawodowa były przestrzegane. Nie mniejszą wagę przykładał do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy czego przykładem jest modernizacja pomieszczenia wartowni, w której służba pełniona jest całodobowo.

Podczas dzisiejszej uroczystej odprawy, odbywającej się przy dźwiękach hymnu państwowego i udziale pocztu sztandarowego ze sztandarem naszej jednostki penitencjarnej, nie zabrakło słów podziękowania za współpracę w zakresie realizacji zadań służbowych. Uroczystość była też swoistym podsumowaniem tego ponad dwudziestodwuletniego okresu pełnienia służby, w szczególności zaś ostatniego roku współpracy w funkcjonariuszami i pracownikami Zakładu Karnego w Łupkowie. W trakcie uroczystości nie zabrakło przywoływania wspomnień z tego okresu, a także związanych z nimi chwil powagi i wzruszenia.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz
Zdjęcia: mjr Marek Jakubus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej