W dniach 24-26 października 2023r., na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie odbyła się kolejna edycja programowego szkolenia strzeleckiego dla funkcjonariuszy naszej jednostki penitencjarnej

Służba Więzienna to trzecia co do liczebności, uzbrojona formacja mundurowa w Polsce. Niemal 30 tysięcy funkcjonariuszy naszej formacji odbywa na bieżąco szereg szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności służące humanitarnemu, praworządnemu i bezpiecznemu wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz stosowaniu środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe aresztowanie. Właśnie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych jak i wykonywania zadań służbowych,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy funkcjonariusz Służby Więziennej ma obowiązek cyklicznego odbywania szkolenia strzeleckiego.

W ostatnich kilku dniach na łupkowskiej strzelnicy, pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów, funkcjonariusze naszej jednostki penitencjarnej odbyli kolejne w tym roku szkolenie odnoszące się do zgodnego z pragmatyką służbową posługiwania się bronią palną, w tym tej stosowanej jako środki przymusu bezpośredniego miotające pociski niepenetracyjne. W trakcie szkolenia używano trzech rodzajów broni – 9 mm pistoletu P-99 Walther, 9 mm pistoletu maszynowego PM wz. 06 i strzelby powtarzalnej kal. 12 Mossberg.  W ramach prowadzonych szkoleń strzeleckich każdy funkcjonariusz działu ochrony – realizującego najwięcej zadań z użyciem broni palnej takich jak konwojowanie czy zabezpieczenie terenu jednostki penitencjarnej –  wykorzystuje rocznie 500 sztuk amunicji, zaś funkcjonariusze innych działów służby mają przydzielone po 125 szt.  Nie chodzi rzecz jasna o samo „oddanie strzałów” –  żeby szkolenie zostało uznane za  zaliczone trzeba uzyskać odpowiedni, dość wysoki wynik. Uzyskiwane przez naszych funkcjonariuszy w trakcie szkoleń wyniki wskazują na bardzo dobre umiejętności w zakresie strzelania z broni palnej, jednak samo szkolenie jest też dobrym przykładem zasadności twierdzenia, że to „ćwiczenie czyni mistrza”.

Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej