W dniu 19 stycznia 2024 roku przedstawiciele Zakładu Karnego w Łupkowie wzięli udział w XV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez SP w Rzepedzi

Od kilkunastu już lat tradycją jest, że wraz z początkiem roku, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rzepedzi zaprasza kadrę Zakładu Karnego w Łupkowie do udziału w organizowanym wspólnie z Rzepedzkim Ośrodkiem Kultury, Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „A Słowo stało się ciałem…”.  Zaproszenie na tegoroczną, piętnastą już edycję przedsięwzięcia, spotkało się z pozytywną reakcją, tak ze strony dyrekcji jak i mającej muzyczno - wokalne ambicje części kadry. Po wyborze repertuaru i aranżacji oraz kilku próbach czteroosobowy zespół reprezentujący funkcjonariuszy i pracowników łupkowskiej jednostki penitencjarnej, stawił się  w Rzepedzkim Ośrodku Kultury. Zgodnie werdyktem Jury nasz zespół, wykonujący jedną  z popularnych pastorałek otrzymał wyróżnienie. Poza walorami kulturowymi i integrującymi lokalne środowisko, a związanymi z wspólnym podtrzymywaniem pozytywnych tradycji, szczególnie ważne dla nas jest to, że kolejne z rzędu zaproszenie nas do udziału w opisanym wydarzeniu, odczytujemy jako jeden z dowodów na to, że kadra Zakładu Karnego w Łupkowie jest tego środowiska istotną częścią.

Tekst mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: Dzięki uprzejmości GOK Komańcza. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej