W ramach prowadzonych zajęć ko skazany namalował obraz ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przed zbliżającą się beatyfikacją.

 

"Wszystko, co nas spotyka - zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek - wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu”-ks. kard. Stefan Wyszyński.

12.09.2021r. w Warszawie odbędzie się beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński to wielka postać, która w okresie ucisku socjalizmu walczyła jawnie z ówczesnym ustrojem, przez co był internowany w różnych obszarach Polski. Prymas od 27 października 1955r. do 26 października 1956r. był internowany w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy i właśnie tam został przekazany obraz ks. Kard. Stefan Wyszyński, który namalował osadzony z Zakładzie Karnym w Łukowie, w związku z wyniesieniem prymasa na ołtarze.

W ramach zajęć kulturalno- oświatowych skazani mają możliwość rozwijać nie tylko swoje zdolności i pasje, ale też mogą zapoznawać się z historią życia ważnych polskich postaci, takich jak między innymi ks. kard. S. Wyszyński. Właśnie poprzez tworzenie sztuki, ciekawych obrazów, rzeźb i innych rękodzieł skazani mogą dzielić się swoją pasją z innymi. Często bowiem stworzone przez nich rękodzieła są przekazywane w czasie różnych akcji w tym charytatywnych, czy tak jak teraz dla uświęcenia ważnego wydarzenia historyczno- religijnego. Skazani bardzo chętnie angażują się w takie inicjatywy, chętnie biorą udział w takich zajęciach, gdzie nie tylko ćwiczą swoje zdolności, ale też pracują nad właściwymi prospołecznymi zachowaniami, co stanowi ważny element prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych.

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej