Skazany z ZK Łupków zdobył wysokie miejsce w ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową.

Pomimo trudnych czasów i różnych ograniczeń staramy się, aby nasi podopieczni nie mieli czasu na nudę. Mając świadomość, że bezczynność może przynieść ze sobą  niewłaściwe zachowania, staramy się szczególnie w tym świątecznym i noworocznym okresie zorganizować naszym podopiecznym szereg działań i zajęć. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia, w tym brak widzeń oraz zajęć kulturalno-oświatowych poza terenem jednostki, nasze inicjatywy zostały skupione na tym, co można zorganizować na terenie jednostki. Duże zaangażowanie kadry penitencjarnej, w tym wychowawców do spraw kulturalo-oświatowych i sportu, przyniosło pozytywne efekty.

Skazani otrzymali wachlarz propozycji zajęć, w których mogą uczestniczyć, by nie tylko ograniczyć monotonię, ale też podszkolić swoje umiejętności i zasoby. Jednym z takich działań, było motywowanie skazanych do konkursów organizowanych nie tylko na terenie naszej jednostki, ale też tych ogólnopolskich. Efektem takich prac było wysłanie na XXVI Ogólnopolski Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w ZK Czarnem wykonanej przez naszego skazanego szopki o nazwie: „ Jezus osamotniony w pandemii”. Praca zajęła wysokie szóste miejsce w konkursie. Mając na uwadze, jak ważnym procesem jest praca ze skazanymi, w tym angażowanie ich w różnorodne inicjatywy, pokazywanie nowych możliwości, motywowanie do pozytywnych i właściwych postaw, wierzymy głęboko w sens procesu resocjalizacji i w to, że duża cześć osadzonych po wyjściu na wolność będzie zwolennikami prospołecznych postaw.

 

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej