Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wraz z krośnieńską grupą młodych artystów pod nazwą „GraTy” ekranizują opowiadanie.

Ekipa GraTy to grupa prężnie działających osób, których połączyły wspólne pasje. Aktualnie mają na swoim koncie wiele pomyślnie przeprowadzonych projektów, spotkań, wydarzeń i szkoleń. Ekipa GraTy w czerwcu 2021 rozpoczęła projekt „Tropy do Franciszka Mirandoli – polskie weird fiction”. Ten jakże ciekawy, ale zapomniany artysta stworzył m.in opowiadanie "Zatruta studnia", którego ekranizacji ww. pasjonaci postanowili się podjąć.

Plan filmowy miał miejsce w dniach 23-25 lipca we wsi Węglówka nieopodal Korczyny, pod przewodnictwem reżysera- Artura Janiszewskiego. Osadzeni z naszej jednostki mieli za zadanie przygotować miejsce pod plan zdjęciowy wykaszając ścieżki, po których przemieszczali się aktorzy

oraz wykonywali inne prace porządkowe. Wychowawca ds. kulturalno- oświatowych kpt. Magdalena Bloch w porozumieniu z Zakładem Usługowo Produkcyjny SZUL s.c zorganizowała przekazanie na rzecz realizacji filmu, drewno niezbędnego do wybudowania wielkogabarytowych elementów scenografii, dzięki którym plan zyskał na rzeczywistości.

W pierwszych dniach września członkowie ekipy GraTy , Damiana Zięba, Artura Janiszewski oraz Piotra Kulig odwiedzili naszą bieszczadzką jednostkę. Podczas spotkania przedstawili swoje plany, zamierzenia i osiągnięcia oraz opowiedzieli o swojej pasji, o ekranizacji opowiadania, prezentując osadzonym fotorelację projektu.

Udział naszych skazanych w przedstawionym projekcie, to już kolejny, którego organizacją zajmują się wychowawcy do spraw kulturalno- oświatowych w ostatnim czasie. Czas pandemii zminimalizował naszą pracę w tym zakresie, z uwagi na obostrzenia sanitarne. Dziś zachowując oczywiście zasady epidemiczne, staramy się nadrobić ten czas angażując skazanych do różnorodnych przedsięwzięć i projektów. Mamy świadomość, iż właśnie między innymi poprzez takie oddziaływania resocjalizujemy naszych podopiecznych. Nie tylko sama edukacja, ale też rozwijanie pasji, zdolności, a także angażowanie w różne ciekawe idee służy kreowaniu właściwych postaw. Spędzanie kreatywnie i efektywnie czasu niweluje nudę i monotonię, co pozytywnie wpływa na atmosferę wśród skazanych. Cieszymy się, iż mamy możliwość udziału w takich inicjatywach, licząc na to iż czas pandemii kiedyś się skoczy i ich ilość jeszcze wzrośnie.

 

 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: kpt. Magdalena Bloch

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej