Zakład Karny w Łupkowie wsparł Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem maseczkami ochronnymi.

W dniu 28.10.2020 r. w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”,  Zakład Karny w Łupkowie przekazał  2000 sztuk maseczek ochronnych dla Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem. Środki te przekazał na ręce Pana Burmistrza Waldemara Grochowskiego, Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny. Wszystkie uszyte przez skazanych maseczki zostaną przekazane do gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, jednostek oświatowych, żłobka oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Jest to już kolejna akcja przekazania maseczek, w której udział bierze Zakład Karny w Łupkowie. Wszystkie uszyte i wyprodukowane przez nas materiały przekazujemy, oczywiście nieodpłatnie do instytucji, które wykazują takowe zapotrzebowanie, zgodnie z ideą akcji # Resort Sprawiedliwości Pomaga.
Cieszymy się, iż kolejny raz możemy wspomóc instytucje i nie tylko te lokalne maseczkami, uszytymi przez naszych podopiecznych.

 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Katarzyna Bolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej