W dniu 16.06.2023r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie podpisano kolejną umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych przez kontrahenta zewnętrznego

Podpisana przez z-cę dyrektora Zakładu Karnego  w Łupkowie ppłk. Mariusza Kocaja umowa z firmą Bonus  Spółka  z.o.o. z Krosna zakłada, że odpłatną pracę uzyska docelowo 20 skazanych. Odpowiednio dobrani skazani – z punktu widzenia względów bezpieczeństwa, resocjalizacyjnych i tych wynikających z predyspozycji osobistych – będą pracować poza terenem jednostki penitencjarnej, w systemie bez konwojenta, jako magazynierzy w pełnym wymiarze godzin.W założeniu zatrudnienie to ma stanowić dla skazanych bazę do ugruntowania nawyku pracy i przeświadczenia, że jest to społecznie pożądany sposób na uzyskiwanie środków finansowych, a także  do nabycia nowych umiejętności i doświadczenia  zawodowego, a tym samym możliwości zarobkowania w trakcie odbywania kary. Te elementy pozwolą z kolei na potencjalnie bardziej skuteczną ich readaptację społeczną, a także spłatę zobowiązań, w tym przede wszystkim tych wynikających z obowiązku alimentacyjnego.

Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej