Udział skazanych z OZ Moszczaniec w VIII edycji Biegu "Tropem Wilczym" w ramach kształtowania postaw patriotycznych.

Z okazji przypadającego na dzień 01 marca Dnia Żołnierzy Wyklętych osadzeni z  Oddziału Zewnetrznego w Moszczańcu z inicjatywy wychowawcy do spraw kulturalo – oświatowych pani por. Magdaleny Bloch, wzięli udział w VIII Edycji Biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych " Tropem Wilczym". Od ośmiu lat w całej Polsce organizowany jest bieg pod hasłem : „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, mający na celu propagowanie, a przede wszystkim uczczenie pamięci żołnierzy działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. Do powyższej akcji juz poraz kolejny przyłączyli się skazani z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu. Nasi podopieczni z inicjatywy wychowawców wzięli udział w biegu, który odbył się w Rymanowie Zdroju. Trasa o dystansie 1963 m - (odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek), została pokonana w malowniczych warunkach. Jednakże głównym jej celem było upamiętnienie bohaterów, którzy walczyli za wolną Polskę. Udział skazanych w takiej inicjatywnie ma przede wszystkim charakter edukacyjny, ale też jest arternatywną na efektywne spędzanie wolnego czasu. Każdy z naszych podopiecznych kiedyś opuści mury więzienia i będzie mógł sam zadecydować, jak winno wyglądać jego życie, jak będzie spędzał swój wolny czas, jakie postawy będzie przyjmował będąc wolnym człowiekiem. Poprzez udział właśnie w takich imprezach staramy się propagować to co dobre, właściwe i prawe, licząc na to że wielu z naszych podopiecznych właśnie takie rozwiązania na swoje życie wybierze.


 

Tekst i zdjęcia: kpt. Bolek Katarzyna/ por. Magdalena Bloch

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej