W związku z przypadającym w dniu 13  października Dniem Ratownictwa Medycznego w  Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu zorganizowano warsztaty dla skazanych z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu w ramach prowadzonych oddziaływań prowadzi cykliczne szkolenia i warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach podpisanego porozumienia z Grupą Regionalną GOPR Grupa Bieszczadzka. Zajęcia prowadzone są zarówno przez personel medyczny zakładu, jak i przez ratowników Grupy GOPR. Do współpracy w tym roku zaproszono również Personel Straży Pożarnej. 13 października br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie, którzy bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu dzielili się ze skazanymi swoimi umiejętnościami w kwestii ratowania ludzkiego życia.

Celem takich spotkań jest wyposażenie skazanych w wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a przez to wdrażanie ich do prezentowania wartości humanitarnych, w tym w szczególności postaw empatycznych, związanych z niesieniem pomocy innym ludziom.

 

 

Tekst kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia por. Magdalena Bloch

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej