Bezpieczny na drodze- wspólna akcja Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Wśród skazanych odbywających karę pozbawienia wolności jest wielu, którzy popełnili tzw. przestępstwa komunikacyjne, często związane z jazdą pod wpływem alkoholu. Głównie dla takiej grupy osadzonych zostało zorganizowane przez kadrę penitencjarną spotkanie edukacyjne z przedstawicielami WORD w Krośnie. Głównym celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu kodeksu drogowego oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drodze. W trakcie spotkania skazani mieli możliwość założenia alkogogli, dzięki którym mogli ujrzeć świat oczami osoby, która znajduje się pod wpływem alkoholu. Uczestnicy spotkania poznali również prawne konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Następnie chętne osoby, w tym skazani mogli skorzystać z symulatora dachowania, dzięki któremu można było poczuć, jak ważne jest zapinanie pasów podczas jazdy, które w czasie wypadku, czy kolizji ratuje ludzkie życie. Podjęte przez kadrę penitencjarną w/w działania profilaktyczne stanowią ważny element oddziaływań resocjalizacyjnych realizowany wobec skazanych. Udział w takich akcjach poszerza wiedzę, uświadamia negatywne konsekwencje, ale też uczy nowych umiejętności, co powinno w perspektywie przyszłości wpływać na właściwe kształtowanie się prospołecznych postaw osadzonych.

 

tekst: kpt. Katarzyna Bolek

zdjęcia: por. Magdalena Bloch

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej