Funkcjonariusz z naszej jednostki uczestniczył w XII Obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

27 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. Został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2005 r. dla uczczenia pamięci pomordowanych w czasie II wojny światowej. To również 76 rocznica wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Daty te skłaniają nas do pamięci i refleksji, a przede wszystkim uszanowania ofiar tych zdarzeń, dlatego też pomimo reżimu sanitarnego również w tym roku odbyły się w Dukli uroczystości, które miały wymiar symboliczny. Wzięli w nim udział: proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich ks. Roman Jagiełło,  burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, prezes Stowarzyszenia Sztetl Dukla Jacek Koszczan oraz sekretarz Stowarzyszenia Sztetl Dukla Joanna Sarnecka, a także funkcjonariusz naszej jednostki mjr Marek Jakubus. Uroczystość rozpoczął  i przywitał przybyłych gości Jacek Koszczan prezes Stowarzyszenia Sztetl Dukla, który powiedział cytując Mariana Turskiego, więźnia Auschwitz: Auschwitz nie spadło nam z nieba….Następnie zostały odmówione modlitwy za pomordowanych. W języku hebrajskim zdalnie modlił się Piotr Prokopowicz, a w języku polskim ks. Roman Jagiełło. Zgromadzeni na uroczystości złożyli wieńce, zapalili znicze i położyli kamyczek pamięci na pomniku.

Nasza jednostka od kilku już lat współpracuje z Panem Jackiem Koszczanem, założycielem i prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla, inicjatorem i budowniczym pomnika upamiętniającego 70 rocznicę zagłady dukielskich Żydów. Dzięki tej współpracy nie tylko funkcjonariusze, ale też osadzeni poznają historię na temat społeczności żydowskiej na ziemi dukielskiej od XVII do czasów zakończenia II Wojny Światowej. Zgodnie z sentencją, że „ Historia jest tylko tym, co niektórzy ludzie uznają za stosowne przekazać następnym pokoleniom”- mamy świadomość, iż pamiętając, wspominając tak ważne daty i rocznice, kolejne pokolenia też nie zapomną...

 

tekst: kpt. Katarzyna Bolek

zdjęcia: Studio Mandala

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej