Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu wsparli hospicjum w Brzozowie.

Na bazie podpisanego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adamem Zarzycznym, a Panią Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie- Jolantą Leń, skazani z podległych jednostek uszyli kolejne tysiąc maseczek, które w dniu 04.06. b.r. zostały przekazane  dla podopiecznych brzozowskiego hospicjum. Akcja #Resort Sprawiedliwości Pomaga dociera do licznych podkarpackich instytucji, które mogą korzystać z uszytych przez osoby pozbawione wolności maseczek.
 I znów... wsród funkcjonariuszy naszych bieszczadzkich jednoste zrodziła się idea, aby oprócz maseczek przekazać coś więcej. Tym samym w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz podległym Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu została zorganizowana kolejna zbiórka datków, ale też słodyszy i środków do higieny osobistej, które docelowo dotarły do hospicjum. I jak zwykle nasi koledzy funkcjonariusze nie zawiedli, tylko ochoczo złożyli się na tą wspaniałą ideę, czego konsekencją było zebranie dużej kwoty pieniężnej, za którą został zakupiony niezbędny do pomocy osobom chorym sprzęt, w postaci między innymi środków do  higieny osobistej. Zebrano też wiele słodkości, których zbiórkę również wsparli skazani odbywający karę p.w. w naszych jednostach. W dniu 04.06.2020 r. kpt. Katarzyna Bolek- rzecznik prasowy jednostki przekazała na ręce Pani Dyrektor Jolanty Leń zebrane w czasie naszej inicjatywy dary. Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor udało się również osobiście odwiedzić jednego z podopiecznych brzozowskiego hospicjum, 16- letniego Szymona, który cierpi na SMA. Bardzo cieszymy się, iż możemy pomagać i wspierać takie instytucje jak hospicja, które pomagają ciężko chorym. Z pełną świadomością można rzec, iż funkcjonariusze Slużby Więziennej są zawsze gotowi do niesienia pomocy innym.

tekst: kpt. Katarzyna Bolek
zdjęcia: por. Magdalena Bloch

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej