W dniu 20.02.2020r. w Zakładzie Karnym w Łupkowie wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe.

Data 8 lutego 1919 roku jest dla wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej szczególnie ważna. Tego dnia, 101 lat temu, wdrożono pierwsze w odrodzonej Rzeczpospolitej Polskiej przepisy regulujące działalność więziennictwa – podpisane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego „Dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych” i „Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych”. W nawiązaniu do tego, w obecnie obowiązującej Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r., dzień 8 lutego ustanowiono Dniem Święta Służby Więziennej.

Z okazji tego święta w dniu 20.02.2020 r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy i pracowników. W odprawie uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, kierownictwo jednostki z płk Adamem Zarzycznym i ppłk Janem Sudykiem, a także kilkudziesięcioosobowa reprezentacja załogi jednostki. Kierując swe słowa do zgromadzonych płk Marek Grabek wskazał na rangę wydarzenia jakim jest uroczysta odprawa, poświęcona docenieniu zaangażowania funkcjonariuszy i pracowników w wykonywanie codziennych obowiązków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny gratulując awansowanym i odznaczonym życzył wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom sukcesów w pracy zawodowej.

Tegoroczna uroczystość awansowa była szczególna z uwagi na fakt, iż była pierwszą, w trakcie której zaprezentowany został sztandar nadany łupkowskiej jednostce w dniu 15.11.2019 r. Fakt  ten uświetnił uroczystość, dodatkowo nobilitując awansowanych na wyższe stopnie służbowe i osoby wyróżnione odznakami resortowymi „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, wśród których poza funkcjonariuszami znalazł się też kapelan więzienny ks. Jacek Wajda.

Tekst i zdjęcia: kpt. Grzegorz Oleniacz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej