Kolejny etap realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie z Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

W dniu 21.09.2020r. przed Cerkwią pw. św. Mikołaja w Grabówce odbyło się spotkanie ekumeniczne. W czasie tej uroczystości szereg instytucji z regionu, w tym Zakład Karny w Łupkowie, miało możliwość przybliżyć historię Cerkwi w Grabówce. Celem spotkania było przede wszystkim zwrócenie uwagi na to miejsce, na cerkiew, przybliżenie jej historii, upamiętnienie. Pan Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny przedstawił krótki rys historyczny,  wskazał również na aktywność Służby Więziennej w tak szczytnych uroczystościach, mówił o znaczeniu wielokulturowości, tolerancji oraz szacunku do drugiego człowieka.

W duchu ekumenizmu, czyli rozwinięcia bliższej współpracy i lepszego zrozumienia pomiędzy różnymi tradycjami chrześcijaństwa, spotkanie obyło się z udziałem przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego, cerkwi prawosławnej, cerkwi greckokatolickiej oraz kościoła polsko-katolickiego.

W tym przedsięwzięciu, swój udział mieli również osadzeni Zakładu Karnego w Łupkowie. W związku z trwającą epidemią i obostrzeniami, nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu, ale mimo tego z ich rąk powstały szkice i obrazy w/w cerkwi, które stworzyły wystawę plenerową podczas uroczystości. Prace osadzonych wykonane zostały w ramach projektu naukowo-dydaktycznego „Edukacja historyczna w służbie resocjalizacji” realizowanego na mocy porozumienia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie i Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami.

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek
Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej