Michał Larek- pisarz, podcaster odwiedził bieszczadzką jednostkę, gdzie dzielił się swoją pasją oraz doświadczeniem zawodowym przy pisaniu kolejnej książki.

Resocjalizacja jest procesem wielowymiarowym i odbywa się na różnych obszarach pracy ze skazanymi. Resocjalizuje się poprzez pracę, oddziaływania profilaktyczne, udział w programach resocjalizacyjnych, ale też poszerzając wiedzę i umiejętności społeczne naszych podopiecznych. Udział skazanych w zajęciach kulturalno- oświatowych, to też spotkania z ciekawymi, interesującymi ludźmi. Właśnie w ramach takich zajęć odwiedził naszą jednostkę Pan Michał Larek- pisarz i podcater, który poprowadził ciekawe spotkanie literackie dla grupy łupkowskich skazanych. W czasie spotkania opowiedział o swojej pracy, która jest absolutnie też jego pasją. Mówił o tym jak powstaje książka,  jak zbiera materiały do swoich książek, skąd bierze pomysł na kolejną książkę, gdzie czerpie inspirację. Spotkanie to miało wymiar ciekawego dialogu pomiędzy naszym gościem, a skazanymi, którzy z dużym zainteresowaniem dopytywali o szczegóły pracy Pana Michała Larka. Udział skazanych w takich spotkaniach jest każdorazowo ciekawym doświadczeniem dla nich samych, możliwość rozmowy z osobą, wysłuchanie Jej historii, poznanie zainteresowań, pasji, ale też bogatego doświadczenia zawodowego, edukuje i poszerza ich  wiedzę. Cieszymy się, iż mogliśmy gościć w naszej jednostce Pana Michała Larka, dziękując za ciekawe spotkanie.

 

 

Tekst: mjr Katarzyna Bolek

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej