Żołnierze 35 Batalionu Piechoty Lekkiej z Sanoka wchodzący w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej szkolili funkcjonariuszy łupkowskiej jednostki penitencjarnej

W dniach 23 i 24 września oraz 14 i 15 października 2023 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie uczestniczyli w teoretycznych i praktycznych zajęciach z zakresu podstawowego szkolenia wojskowego. Zakres szkolenia obejmował elementy taktyki, ratownictwa pola walki, rozpoznania terenowego i kartografii, a także działań saperskich. Realizacja szkoleń wojskowych dla więzienników wynika z Porozumienia realizowanego przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej i Centralny Zarząd Służby Więziennej. W ramach dotychczasowych szkoleń w łupkowskiej jednostce penitencjarnej uczestniczyło łącznie kilkudziesięciu funkcjonariuszy, pełniących służbę we wszystkich, poza ochronną, komórkach organizacyjnych. Na co dzień służymy społeczeństwu, realizując szereg zadań z zakresu ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, humanitarnego i praworządnego traktowania osób pozbawionych wolności, a także resocjalizacji skazanych. Pamiętajmy, że Służba Więzienna to jednocześnie trzecia co do wielkości uzbrojona formacja mundurowa w Polsce, która ma swoje istotne miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa. Z tej perspektywy szkolenia z zakresu działań służących zwiększeniu zdolności obronnych naszego kraju, tak w czasie pokoju jak i w sytuacji wojennej, stanowią bardzo istotne wzbogacenie naszych umiejętności. Żołnierzom szkolącym nas z zakresu taktyki wojskowej oraz tego jak zachować się w sytuacji zargożenia, ochronić życie własne i współpracowników, a także  jak przez udział w tego typu szkoleniach wspomóc proobronne zdolności kraju, bardzo dziękujemy.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz.

Zdjęcia: por. Sylwia Mataczyńska i mjr Grzegorz Oleniacz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej