Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu honorowo oddają krew.

Już kolejny raz funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu przystąpili do ogólnopolskiej akcji oddawania krwi: „Twoja krew- moje życie”. Oddawanie krwi można traktować wprost jako ratowanie życia ludzkiego. W Polsce jest ono bezpłatne i całkowicie dobrowolne. Dbając o praworządność i bezpieczeństwo obywateli funkcjonariusze Służby Więziennej są zawsze gotowi nieść pomoc innym ludziom. Przykładem takiej postwy jest nasz kolega por. Bartosz Omelczuk, który od kilku lat jest  honorowym krwiodawcą. W tym roku został wyróżniony przez Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie certyfikatem honorowego krwidawcy. Gratulujemy mu wyróżnienia i życzymy powodzenia w dalszym krzewieniu idei honorowego krwiodawstwa, bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz propagowaniu wzorcowych postaw wpisujących się w etos funkcjonariusza Służby Więziennej.

tekst/ zdjęcia: kpt. Katarzyna Bolek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej