W dniu 8 marca 2024r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie uczestniczyli w XI Tragach Pracy organizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie (PANS)

                Targi Pracy w PANS Krosno to cykliczne wydarzenie, które organizowane jest od kilkunastu lat, a ich celem jest danie młodym ludziom szansy na bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami. W tym roku, podczas XI edycji przedsięwzięcia, wśród tych potencjalnych pracodawców znalazła się Służba Więzienna, którą podczas wydarzenia  reprezentowali funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Łupkowie i Oddziału Zewnętrznego  w Moszczańcu. 

                Nasi przedstawiciele mieli okazję spotkać się z młodzieżą, w tym tą która w tym roku będzie podejmować decyzje o dalszym kształceniu lub podjęciu kariery zawodowej. Była więc mowa o ofercie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (AWS), ale także o trwającej aktualnie ogólnopolskiej rekrutacji do Służby Więziennej. W obu ww. wymiarach wskazano odwiedzającym nasze stanowisko osobom aspekty formalno - prawne związane z aplikacją na studia w ASW lub wstąpieniem w szeregi naszej formacji poprzez podjęcie służby w konkretnej jednostce penitencjarnej, ale też przedstawione zostały  praktyczne uwarunkowania i możliwości związane z podjęciem którejś z ww. decyzji. W trakcie targów osoby odwiedzające nasze stoisko mogły zapoznać się z ochronnym wyposażeniem służbowym funkcjonariuszy jak też z zasadami wykonywania kary pozbawienia wolności i zakresem prowadzonych oddziaływań penitencjarnych. Dzięki udostępnionemu przez organizatorów łączu internetowemu Ci bardziej zainteresowani szczegółami mogli rzucić okiem na nasze  służbowe strony internetowe i media społecznościowe.

                Kierujmy słowa podziękowania do organizatorów za to, że umożliwili nam udział w  tak profesjonalnie zorganizowanym przedsięwzięciu, a także do wszystkich osób, które były na XI Targach Pracy PANS, w szczególności tych, które odwiedziły nasze stoisko promocyjne. Mamy nadzieję, że nasza obecność, udzielone informacje i przeprowadzone rozmowy zaowocują pozytywnie dla wszystkich stron uczestniczących w  wydarzeniu.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: kpr. Justyna Gołąb i ppor. Maciej Drozd. 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej