Zakład Karny w Łupkowie wraz z podległym Oddziałem Zewnętrznym w Moszczańcu już od wielu lat współpracuje z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.


W ramach podpisanego porozumienia z Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie już kolejna grupa skazanych wzięła udział w zajęciach kulturalno-oświatowych poza terenem zakładu karnego, które miały charakter edukacyjny. Celem tych zajęć jest przede wszystkim podejmowanie inicjatyw z zakresu ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego regionu, jak również kształtowania wśród osadzonych prospołecznych postaw.
Współpraca z przedstawicielami Parków Krajobrazowych jest wzbogaceniem oferty oddziaływań resocjalizacyjnych w tutejszym zakładzie karnym. Osadzeni biorący udział w zajęciach chętnie i aktywnie uczestniczą w proponowanych im oddziaływaniach łącząc edukację, pracę, wiedzę z proponowanym sposobem aktywnego spędzania czasu wolnego, sprzyjającemu ich społecznej readaptacji.Cieszymy się, iż ta współpraca pomiędzy Zakładem Karnym w Łupkowie, a Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie trwa tyle lat i przynosi ze sobą ciekawe i wymierne efekty. Dziękujemy przedstawicielom krośnieńskiej instytucji za zaangażowanie i motywację do współpracy.


 

Tekst: kpt.Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por.Magdalena Bloch

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej