32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z udziałem Zakładu Karnego w Łupkowie

Zaangażowanie wielu prywatnych osób ale też różnych instytucji i urzędów  w organizowaną od lat przez Fundację WOŚP zbiórkę środków finansowych na cele społeczne przybiera różne formy. Jako jednostka penitencjarna także włączamy się w to ogólnopolskie przedsięwzięcie, tak poprzez aktywność naszych funkcjonariuszy i pracowników jak i zachęcanie do prospołecznej działalności naszych podopiecznych - osoby pozbawione wolności. W związku z tym dzisiaj  do sanockiego sztabu WOŚP przekazaliśmy środki pieniężne będące efektem zbiórki przeprowadzonej wśród kadry Zakładu Karnego w Łupkowie, a kilkoro funkcjonariuszy naszej jednostki wzięło czynny udział w akcji RCKiK w Sanoku “Oddaj z nami krew na WOŚP”. Z kolei skazani zachęceni przez kadrę penitencjarną, przygotowali kilkanaście różnych, wykonanych w ramach zajęć resocjalizacyjnych wytworów rękodzielniczych, które zostały przekazane na różnego rodzaju aukcje mające zasilić ostatecznie konto Fundacji WOŚP. Poza tym osadzeni, w tym w sczególności ci zatrudnieni odpłatnie w trakcie odbywania kary, będący uczestnikami Funduszu Samopomocy Skazanych zachęceni przez wychowawców przekazali, za pośrednictwem administracji jednostki penitencjarnej i na specjalnie przygotowane konto, środki finansowe mające dodatkowo wesprzeć 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz.

Zdjęcia: st. sież. sztab. Marek Gliniewicz i dzięki uprzejmości sanockiego sztabu WOŚP.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej