W ramach realizacji kolejnego etapu projektu "Wielokulturowa pamięć dni minionych" w dniu 28.08.2018r., uczczono pamięć ofiar Obozu Pracy Przymusowej w Zasławiu

W ramach realizowanego w oparciu o porozumienie Zakładu Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, kontynuowane są działania z zakresu resocjalizacji historycznej. Taki rodzaj oddziaływań resocjalizacyjnych ma kilka podstawowych celów: edukację historyczną, destrukcyjne konsekwencje działań nacechowanych agresją, przemocą i wszelkim brakiem szacunku do innych ludzi ale też wskazywanie na zapisane w przeszłości pozytywne postawy ludzkie. Te readaptacyjne cele realizuje projekt "Wielokulturowa pamięć dni minionych".

 

W jego ramach w dniu 28.08.2018r., skazani uczestniczyli w spacerach edukacyjnych zorganizowanych w Lesku i Sanoku, w trakcie których zapoznali się wielokulturową przeszłością tych miejscowości. Odwiedzili między innymi leską synagogę i Muzeum Budownictwa Ludowego. Następnie, już w miejscowości Zasław  przywołano tragiczną historię tworzenia, istnienia i likwidacji istniejącego tam w latach 1942 – 1943 Obozu Pracy Przymusowej, w którym niemieccy okupanci zamordowali lub wysłali na śmierć w innych Obozach niemal 20 tys. Ludzi – głównie narodowości żydowskiej. W trakcie upamiętnienia ofiar, tuż obok pomnika wzniesionego ku ich czci, wiele mówiono o skutkach niedorzecznych i agresywnych ideologii oraz jawnie nieludzkich zachowań jednostek. Nie odwoływano się do ogólników – dr Ewa Bryła przytoczyła dane dotyczące Obozu, liczby ofiar, sposobu działania oprawców, a swoje wspomnienia przytoczył Pan Franciszek Szczepanik ostatni z żyjących świadków tych tragicznych "zasławskich wydarzeń" lat 1942/1943. W kolejnej części przywołano z kolei pamięć o tych, którzy w tych dramatycznych, okupacyjnych okolicznościach potrafili wznieść się na wyżyny człowieczeństwa – ryzykując życie swoje i swoich bliskich, ratowali swych bliźnich. Także i w tym zakresie nie mówiono o anonimowych bohaterach, ale o konkretnych ludziach – rodzicach obecnego na uroczystości Romualda Zwonarza, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy w czasie gdy niemiecki okupant tworzył getta i mordował ludzi "na ulicy", dali schronienie 6 osobom, które dzięki temu ocaliły życie.

 

Uczestniczący w opisanym wydarzeniu skazani z łupkowskiej jednostki penitencjarnej, dostali więc pełen pakiet, składający się z komponentu stricte edukacyjnego jak i tego dotyczącego walorów readaptacyjnych. Ten ostatni walor służyć ma zwróceniu ich aktywności życiowej na wartości prospołeczne takie jak chociażby te związane z chęcią pomocy innym i solidaryzmem społecznym.

 

W realizacji całego wydarzenia, w tym w upamiętnieniu uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Karnego w Łupkowie, osadzeni – uczestnicy projektu "Wielokulturowa pamięć dni minionych", dr Joanna Potaczek z Zakładu Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego, świadkowie historii, wychowawcy i podopieczni ŚDP z Zasławia, przedstawiciele organizacji żydowskich, społecznicy i przedstawiciele świata nauki zajmujący się tematyka historyczną z całego Podkarpacia. List do uczestników uroczystości skierowała Wojewoda Podkarpacki, Pani Ewa Leniart.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz.

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej