W dniu 23.07.2020r. rozstrzygnięto przygotowany wspólnie z  Zespołem Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, a zrealizowany w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych, konkurs krajoznawczo-kulturowy o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym.

W pierwszych dniach lipca., z inicjatywy wychowawcy ds. kulturalno-oświatowych Pani por. Magdaleny Bloch i przedstawicieli Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, ogłoszono wśród skazanych konkurs wiedzy na temat fauny i flory karpackich parków. Przez cały miesiąc kilku osadzonych przygotowywalo sie do konkursu na podstawie dostarczonych przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych, materiałów w formie , folderów, książek i ulotek. Następnie w dniu 18.07.2020r., skazani, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie wypełnili, przygotowane testy wiedzy, które weryfikowały, to czego się nauczyli.

Doceniając wkład i zaangażowanie wszystkich uczestników konkursu, zostały rozdane skazanym przygotowane przez współorganizatorów drobne upominki.

Opisane przedsięwzięcie realizowane było w ramach prowadzonych wobec osadzonych przez kadrę penitencjarną zajęć kulturalno – oświatowych. Miało ono w szczególności na celu pozytywne ich zaktywizowanie  oraz umożliwienie im rozwijania swoich prospołecznych umiejętności i talentów. Mając na uwadze obostrzenia, które występują również w zakładach karnych, staramy się w różnorodny sposób motywować skazanych do aktywności, w tym udziału w zajęciach kulturalno- oświatowych, licząc iż tym samym bierność i nuda nie będzie wyznacznikiem spędzania przez nich wolnego czasu. Staramy się, aby wacharz ofert zajęć dla skazanych był jak najciekawszy, w szczególności w tak trudnym czasie dla nas wszystkich.


 


 

Tekst: kpt. Katarzyna Bolek

Zdjęcia: por. Magdalena Bolek


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej