Po raz kolejny Służba Więzienna zaangażowała się w realizację proekologicznych projektów w Gminie Komańcza.

W dniu 7 maja 2022r. w Nowym Łupkowie miało miejsce sadzenie lip drobnolistnych w ramach inicjatywy pn. „Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy! – czyli działania proekologiczne w walce z uzależnieniami” z Programu Alkoholowego 2022 budżetu Gminy Komańcza, zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy. Zakład Karny w Łupkowie kolejny raz włączył się w lokalne inicjatywy, których celem nie tylko jest edukowanie, ale również dbanie o proekologiczny i zdrowy tryb życia mieszkańców. W ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych skazani odbywający karę p.w. w bieszczadzkiej jednostce wzięli udział w w/w projekcie, gdzie pomogli w sadzeniu lip. We współpracy z GOK Komańcza, Sołectwem Nowy Łupków, OSP w Nowym Łupkowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie, Nadleśnictwem Komańcza, a także Publiczną Szkołą Podstawową w Nowym Łupkowie posadzonych zostało łącznie 37 drzewek lip drobnolistnych miododajnych na terenie Nowego Łupkowa. Dzięki temu Nowy Łupków zyskał nowe tereny zieleni, doskonałe jako miejsca relaksu i odpoczynku dla rodzin.

Zakład Karny w Łupkowie nieodzownie wpisuje się w krajobraz Nowego Łupkowa, tym samym udział w takich projektach, pomoc w ich realizacji jest działaniem, do którego zawsze stajemy w gotowości.

 

 

Tekst: mjr Katarzyna Bolek

Zdjęcia: ppor. Kamil Jankowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej