W dniu 05.09.2020 r. na dukielskim rynku funkcjonariusze Służby Więziennej włączyli się do akcji narodowego czytania.

Narodowe Czytanie, nad którym patronat honorowy sprawuje Para Prezydencka Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej. Akcja ta zostało zapoczątkowana w 2012 r. poprzez czytanie "Pana Tadeusza" – Adama Mickiewicza, z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję. Od tamtej pory, co roku odczytywane są dzieła polskich, wybitnych literatów.

W tym roku 5 września w ramach akcji Narodowego Czytania została odczytana „Balladyna” - dramat wybitnego polskiego poety Juliusza Słowackiego, w ponad 3000 miejsc na całym świecie . Również funkcjonariusze bieszczadzkiej jednostki mieli swój wkład w to wydarzenie. Byliśmy współorganizatorami tej akcji w Dukli, ale też dwóch naszych kolegów aktywnie brało w niej udział, poprzez czytanie tekstu literackiego.

Cieszymy się, iż jako Służba Więzienna kolejny raz angażujemy się w tą wspaniałą inicjatywę i swoją obecnością możemy wesprzeć jej przebieg. Liczymy na to, iż w kolejnych latach Narodowego Czytanie również nas nie zabraknie.

 

 

tekst: kpt. Katarzyna Bolek

zdjęcia: ppor. Ernest Drozd

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej