Od 1 marca 2020 roku rusza rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To szansa dla wszystkich młodych ludzi, którzy swoją karierę zawodową chcieliby związać ze Służbą Więzienną.

Oferta dotyczy studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka i jest adresowana do absolwentów szkół średnich. Kształcenie rozpocznie się w roku akademickim 2020/2021. Studia to doskonała oferta dla maturzystów, którzy swoją przyszłość chcieliby związać z naszą formacją. Chętni mogą rejestrować się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) już od 1 marca 2020 roku. Nabór potrwa do 15 maja bieżącego roku. 

Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymują dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje możliwość rozpoczęcia studiów drugiego stopnia, które kończą się egzaminem magisterskim i przystąpieniem do egzaminu na pierwszy stopień oficerski. 

Kandydaci na studia muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie i psychologiczne oraz testy sprawnościowe. Muszą również przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Studenci WSKIP są jednocześnie funkcjonariuszami Służby Więziennej w służbie kandydackiej a w związku z powyższym mają zapewnione m.in.:

bezpłatne wyżywienie

zakwaterowanie

umundurowanie

świadczenie pieniężne
(w wysokości dodatku za stopień szeregowego Służby Więziennej)

Podczas 3-letnich studiów studenci są skoszarowani w kampusie mundurowym uczelni w Kaliszu. Program nauczania przewiduje zajęcia praktyczne w uczelni i jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mają zapewnioną pracę w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Więcej informacji na www.wskip.edu.pl

Opracował: Jarosław Wójtowicz

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej