W dniu 10 grudnia 2018r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyło się posiedzenie założycielskie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla łupkowskiej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

Podwójna rocznica

Idea nadania Zakładowi Karnemu w Łupkowie sztandaru związana jest ściśle z przypadającym w 2019 roku, 50 – leciem utworzenia jednostki penitencjarnej jak i 100 – leciem istnienia Służby Więziennej. W celu realizacji tej idei powołano Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, a do tej mającej hisoryczne dla jednostki penitencjarnej i funkcjonariuszy znaczenie inicjatywy, zaproszono kilkanaście znamienitych osób.

 

Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru

W spotkaniu założycielskim, które odbyło się w dniu 10.12.2018r., w swietlicy Zakładu Karnego w Łupkowie udział wzięli: dr Piotr Uruski – poseł na Sejm RP, Roman Bzdyk – Wójt Gminy Komańcza wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Adamem Pasiniewiczem, Adam Dańczak - Wojt Gminy Jaśliska, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Dariuszem Puchalikiem, ks. Jacek Wajda – proboszcz parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Łupkowie, ks. Andrzej Panek – proboszcz parafi rzymskokatolickej p.w św. Onufrego w Wisłoku Wielkim, ks. prot. Jan Gocko – proboszcz parafii prawosławnej p.w. Opieki Matki Boskiej w Komańczy, ks. prot. Andrzej Żuraw – proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny, Krzysztof Bryndza – vice przewodniczący KZEiR Służby Więziennej, a także przedstwiciel społeczności lokalnej, sołtys miejscowości Łupków Zdzisław Lemcio. W skład Komitetu weszli też nieobecni z przyczyn związanych z obowiązkami służbowymi Starosta Sanocki Stanisław Chęć, Przewodniczący rady powiatu Sanockiego Robert Pieszczoch i Przewodnicząca Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Rzeszowie Bożena Gosztyła.

 

Sztandar to honor, symbol i zobowiązanie

Zaproszeni goście zostali zapoznani z procedurą prawną związaną z nadaniem jednostce penitencjarnej sztandaru, a także z projektem graficznym samego weksylium. Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru w Zakładzie Karnym w Łupkowie został dr Piotr Uruski, który zabierając głos wskazał na wyjątkowe znaczenie jakie posiadanie sztandaru ma dla formacji mundurowej, a także na wysoką wartość takiego materialnego symbolu i znaku rozpoznawczego, dla każdej instytucji i osób w niej służących lub pracujących. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie płk Adam Zarzyczny, dziękując zebranym za włączenie się w realizację idei nadania podległej mu jednostce penitencjarnej sztandaru, zwrócił uwagę na wartość honorową, jaką ta inicjatywa ma dla każdej organizacji, jak i na jej walory integracyjne dla całej kadry – wszystkich funkcjonariuszy i pracowników.

Pół wieku działania i wyzwania na kolejne dekady

Spotkanie było też okazją do tego by zapoznać przybyłych gości z historią Zakładu Karnego w Łupkowie, a nie zabrakło też odniesień do działań podejmowanych obecnie oraz zamierzeń i wyzwań, które stoją zarówno przed kierownictwem jednostki jak i całą kadrą, realizującą na co dzień zadania związane z praworządnym i humanitarnym wykonaniem kary pozbawiania wolności.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz.

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Witkiewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej